تا اطلاع ثانوی تمامی سفارشات در واتساپ انجام میشود(کلیک کنید)

فيلترهاى پلاريزه

6 کالا

 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 52mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 52mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 52mm

  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 52 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 72mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 72mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 72mm

  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 72 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 67mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 67mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 67mm

  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 67 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm

  تماس بگیرید
  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 58 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 77mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 77mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 77mm

  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 77 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
 • فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 82mmفیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 82mm

  فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 82mm

  قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 82 میلیمتر دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs ) خروجی تصویر با کیفیت 99.8 شیشه ی با کیفیت استفاده از شیشه ژرمن گلس رینگ خارجی متحرک و با کیفیت دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)
phone۶۶۷۶۱۷۸۶ - ۰۲۱ formارتباط در واتس آپ