بریل برقی 6 محوره S&S
  • دارای شش محوره برای نگهداری 6 فون