بریل برقی 3 محوره S&S
  • دارای سه محوره برای نگهداری 3 فون