بریل زنجیری 4 محوره
بریل زنجیری 4 محوره
بریل زنجیری 4 محوره
بریل زنجیری 4 محوره
بریل زنجیری 4 محوره
بریل زنجیری 4 محوره

بریل زنجیری 4 محوره


  • گنجایش قرار دادن 4 رول فون
  • میزان تحمل وزن تا 10.8 کیلوگرم
  • مکانیزم دستی وبا از زنجیرهای پلاستیکی
  • وزن محصول : 840 گرم