سه پایه جی ماری Jmary LF-85
  • تحمل حداکثر وزن 5.2 کیلوگرم
  • دارای حداکثر ارتفاع 1.82متری
  • حداقل ارتفاع 0.86 متری
  • وزن 5.2 کیلوگرمی
  • دارای دنده جهت تنظیم میزان چرخش هد
  • دارای پایه های سه بخشی
  • هد هیدرولیکی
  • دارای پیچ جهت تنظیم ارتفاع سه پایه
  • جنس بدنه المینیومی
  • دارای کیف جهت حمل