لنز توکینا 100mm f/2.8 Macro Nikon
لنز توکینا Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Nikon AF-D
لنز توکینا Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Nikon AF-D
لنز توکینا 100mm f/2.8 Macro Nikon
لنز توکینا Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Nikon AF-D
لنز توکینا Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Nikon AF-D

لنز توکینا 100mm f/2.8 Macro NikonTokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Nikon AF-D


  • طراحی شده برای دوربین های فول فریم با مانت F
  • دامنه دیافراگم f/2.8 الی f/32
  • دهانه فیلتر 55 میلیمتری
  • حداقل فاصله فوکوس 30 سانتیمتری