پرده فون عکاسی سفید 2 در 3 متر

پرده فون عکاسی سفید 2 در 3 متر


  • ابعاد دو در سه
  • جنس پارچه ای مخمل
  • سفید رنگ