فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm
فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm
فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm
فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm
فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm
فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm

فیلتر پلاریزه اشمیت Schmidt Polarizing HD CPL 58mm


  • قابل استفاده بر روی لنز با دهانه فیلتر 58 میلیمتر
  • دارای استاندارد های اروپایی ( Ro Hs )
  • خروجی تصویر با کیفیت 99.8
  • شیشه ی با کیفیت
  • استفاده از شیشه ژرمن گلس
  • رینگ خارجی متحرک و با کیفیت
  • دارای رینگ خارجی سوپر اسلیم (Super Slim Ring)