بیوتی دیش زنبوری دار 70 سانتیمتری Beauty Dish Grid 70CM
بیوتی دیش زنبوری دار 70 سانتیمتری Beauty Dish Grid 70CM
بیوتی دیش زنبوری دار 70 سانتیمتری Beauty Dish Grid 70CM
بیوتی دیش زنبوری دار 70 سانتیمتری Beauty Dish Grid 70CM

بیوتی دیش زنبوری دار 70 سانتیمتری Beauty Dish Grid 70CM


  • قطر 70 سانتی متر
  • دارای زنبوری