بیوتی دیش زنبوری دار 55 سانتیمتری Beauty Dish Grid 55CM
بیوتی دیش زنبوری دار 55 سانتیمتری Beauty Dish Grid 55CM
بیوتی دیش زنبوری دار 55 سانتیمتری Beauty Dish Grid 55CM
بیوتی دیش زنبوری دار 55 سانتیمتری Beauty Dish Grid 55CM

بیوتی دیش زنبوری دار 55 سانتیمتری Beauty Dish Grid 55CM


  • قطر 55 سانتی متر
  • دارای زنبوری