سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2
سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2
سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2
سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2
سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2
سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2

سه پایه مانفرتو Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2


  • تحمل وزن تا 7 کیلوگرم
  • حداقل ارتفاع 8 سانتی متر
  • حداکثر ارتفاع 171سانتی متر
  • پایه های چهار بخشی
  • بدنه از جنس المینیموم
  • دارای بال هد MHXPRO-BHQ2 XPRO
  • وزن 2.5 کیلوگرمی
  • دارای اتصال دهنده Easy Link