فیلتر ND متغیر Baodeli 72mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 72mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 72mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 72mm

فیلتر ND متغیر Baodeli 72mm


  • دهانه 72 میلیمتری
  • مجهز 14 لایه پوششی نانو با کیفیت
  • دارای پوشش ضد اب ، روغن و خش در دو طرف فیلتر
  • تکنولوژی ساخت آلمانی
  • عدم کاهش کیفیت تصویر