فیلتر ND متغیر Baodeli 52mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 52mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 52mm
فیلتر ND متغیر Baodeli 52mm
>

فیلتر ND متغیر Baodeli 52mm


  • دهانه 52 میلیمتری
  • مجهز 14 لایه پوششی نانو با کیفیت
  • دارای پوشش ضد اب ، روغن و خش در دو طرف فیلتر
  • تکنولوژی ساخت آلمانی
  • عدم کاهش کیفیت تصویر