اکتا باکس زنبوری 120 گودکس

اکتا باکس زنبوری 120 گودکس


  • اکتاباکس با قطر 120 سانت
  • دارای زنبوری