اکتا باکس زنبوری 80 گودکس

اکتا باکس زنبوری 80 گودکس


  • اکتاباکس با قطر 80 سانت
  • دارای زنبوری