میکروفون سنهایزر MD 431
میکروفون سنهایزر Sennheiser MD 431
میکروفون سنهایزر MD 431
میکروفون سنهایزر Sennheiser MD 431

میکروفون سنهایزر MD 431

Sennheiser MD 431


  • برخورداری از الگوی super-cardioid
  • دارای الگوی قطبی
  • پاسخ فرکانسی 40-18000 هرتزی
  • امپدانس 250 اهمی
  • ساختار داینامیکی و محکم
  • کانکتور 3 پین XLR