فلاش متل Mettle ME-600
فلاش چتری متل Mettle ME-600
فلاش چتری متل Mettle ME-600
فلاش متل Mettle ME-600
فلاش چتری متل Mettle ME-600
فلاش چتری متل Mettle ME-600
  • دارای حداکثر قدرت 600 ژول
  • عدد راهنما 75
  • دامنه قدرت 1/1 الی 1/32
  • حداکثر مدت زمان فلاش : 1/800-1/500 ثانیه
  • زمان شارژ مجدد : 0.4 تا 1.8 ثانیه
  • دارای دستگیره حمل پرتابل