هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C
هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C
هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C
هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C
هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C
هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C

هدفون بی سیم BeyerDynamic TG H74C


  • هدفون بی سیم
  • دامنه فرکانس 40 الی 20000 هرتزی
  • امپدانس 600 اهمی
  • دارای الگوی قطبی Hyper-cardioid
  • کانکتور 4 پین mini XLR
  • وزن 32 گرمی