میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D

میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50D


  • میکروفون با سیم
  • دامنه فرکانس 50 الی 17000 هرتزی
  • امپدانس 600 اهمی
  • دارای الگوی قطبی Cardioid
  • کانکتور 3 پین XLR
  • وزن 270 گرمی