میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V50DS
  • میکروفون با سیم
  • دامنه فرکانس 50 الی 17000 هرتزی
  • امپدانس 600 اهمی
  • دارای الگوی قطبی Cardioid
  • کانکتور 3 پین XLR
  • وزن 270 گرمی
  • دارای سوییچ با قابلیت قفل شدن