میکروفن با سیم BeyerDynamic TG V90R
  • میکروفون با سیم
  • دامنه فرکانس 50 الی 14000 هرتزی
  • دارای الگوی قطبی Cardioid
  • کانکتور 3 پین XLR