فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash
فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash
فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash
فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash
فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash
فلاش استدیویی گودوکس Godox QS-300II High Speed Studio Flash

فلاش استدیویی Godox QS-300II

Godox QS-300II High Speed Studio Flash


قیمت : 2,100,000 تومان
  • قدرت حداکثر 300 ژول
  • سرعت تخلیه فلاش بین 0.3 الی 1.5
  • سرعت فلاش 1/800 – 1/2000
  • دارای قدرت خروجی 1/1 الی 1/32 در 50 استپ نوری