لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis
لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis
لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis
لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis
لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis
لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis

لرزشگیر عمودی ازمو DJI Z-Axis


  • قابل نصب بین دسته و دوربین ازمو
  • کاهش دهنده لرزش ها
  • مناسب برای فیلمبرداری در هنگام دویدن و راه رفتن
  • قابل استفاده بر روی Osmo Pro و RAW