لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
لنز سامیانگ Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Canon
  • طراحی شده برای دوربین های فول فریم با مانت EF
  • دارای محدود دیافراگم T/1.5-T22
  • دارای عدسی های Aspherical , Hybrid Aspherical در ساختار اپتیکی
  • دارای رینگ فوکوس و رینگ دیافراگم
  • حالت Declicked رینگ دیافراگم
  • پوشش چندلایه UMC
  • حداقل فاصله فوکوس 45 سانتیمتری