آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter
آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter
آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter
آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter
آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter
آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter

آداپتور لنز سیگما Sigma MC-11 Mount Converter


  • آداپتور مانت EF برای بدنه دوربین های سونی با مانت E
  • امکان فوکوس خودکار و نوردهی خودکار
  • پشتیبانی از ویژگی اصلاح موجود در دوربین
  • امکان ذخیره سازی داده های EXIF
  • دارای LED داخلی جهت نمایش دادن سازگاری
  • دارای Flocked داخلی جهت کاهش رفلکت ها