اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
اسلایدر تایم لپس iFootage Carbon Fiber Shark Slider S1 Bundle
  • دارای ریل های توسعه دهنده اضافی به همراه تسمه بلند
  • طول استاندارد 53.5 سانتمتری
  • افزایش طول تا 119.3 سانتی متر به کمک ریل اضافی
  • حداکثر وزن تحمل 6.8 کیلوگرم بدون ریل اضافه (با ریل 5 کیلوگرم)
  • دارای چرخ دنده های مخصوص برای حرکتی کامل صاف و نرم
  • بدنه ای از جنس فیبر کربن و آلومینیوم
  • دارای کیف مخصوص برای حمل
  • دارای ابزار های ساده برای سرهم کردن