سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 4
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB4
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB4
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 4
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB4
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB4

سه پایه Sachtler FSB4

Sachtler FSB4


  • حداکثر ظرفیت 4 کیلوگرم
  • مناسب برای دوربین های فیلمبرداری حرفه ای کوچک و DSLR ها
  • دارای CounterBalance پنج مرحله ای
  • هد نرم و بدون تیک FSB-4
  • دهانه گلدانی mm75
  • پخش Mid-Leve
  • کیف سافت قابل حمل