سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6
سه پایه حرفه ای ساچلر Sachtler FSB 6

سه پایه فیلمبرداری ساچلر FSB 6


  • دارای هد متحرک FSB 6
  • آلیاز آلمومینیوم
  • دهانه گلدانی 75 mm
  • پخش Mid-Level
  • کیف قابل حمل
  • پن و تیلت 3 Steps plus 0
  • تحمل وزن 8 kg