کوله پشتی ونگارد Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51
کوله پشتی ونگارد Vanguard Sedona 51

کوله پشتی ونگارد Sedona 51

Vanguard Sedona 51


  • فضای کافی برای قرار دادن یک DSLR و لنز 70-200 متصل به آن به همراه 3 لنز اضافی
  • امکان قرار دادن فلش و لوازم جانبی
  • فضای مخصوص برای قرار دادن لب تاپ 13.3 اینچی
  • امکان دسترسی سریع به محتوای کیف
  • قابلیت حمل سه پایه و قرار دادن آن در کنار یا جلوی کیف
  • دارای کاور باران