کوله پشتی ونگارد Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Vanguard The Heralder 51T
کوله پشتی ونگارد Heralder 51T

کوله پشتی ونگارد Heralder 51TVanguard The Heralder 51T


  • قرار دادن 1 الی 2 DSLR به همراه 5 الی 6 لنز و 2 فلش
  • امکان قرار دادن لب تاپ با سایز حداکثر 15 اینچ
  • هولدر مخصوص سه پایه
  • کاور ضد باران
  • دارای 4 چرخ در زیر کیف
  • دارای پد هایی با قابلیت جابجا کردن در داخل کوله