نور پیوسته Mettle مدل QL-1000
نور پیوسته Mettle مدل QL-1000
نور پیوسته Mettle مدل QL-1000
نور پیوسته Mettle مدل QL-1000

نور پیوسته Mettle مدل QL-1000


  • مدل QL 1000
  • حداکثر توان 1000 ژول
  • دارای فن خنک کننده
  • زاویه تابش 55 درجه ای
  • فیوز 10 امپری
  • دمای رنگی 3200 کلوین
  • ابعاد 13.6×12.7×10 سانتی متر
  • وزن 1.2 کیلوگرم