جهت واریز وجه ابتدا با فروشگاه تماس بگیرید . پس از قطعی شدن موجودی کالا و قیمت در تهران با ارسال کارت خوان سیار و یا کارت به کارت خرید خود را نهایی کنید . در سایر شهرها صرفاْ از طریق واریز وجه به حساب کالا ارسال می گردد .