قبل از هرگونه واریز وجه جهت هماهنگی با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

بانک اقتصادنوین

شماره حساب اقتصادنوین:

106-1-3818508-1 به نام بابک وکیلی

شماره حساب ملت:

4223657900 به نام محمد حسین قنبری

بانک پاسارگاد

شماره حساب پاسارگاد:

256-8000-12135164-1 به نام محمد حسین قنبری